Alla on tietoja siitä, miten Genorama LLC (jäljempänä Genorama) käsittelee ja suojaa henkilötietojasi:

1. Henkilötietojen kerääminen, rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän määrittely.

Genorama on maailmankuulu geenitestiyritys, joka tarjoaa erilaisia geenitesti- ja mikrobiomianalyysipalveluita (jäljempänä: palvelut) ja harjoittaa tällaisten testien kehittämistä. Tarjotakseen sinulle palveluja Genoraman on käsiteltävä henkilötietojasi, mukaan lukien terveys- ja biometriset tietosi.

Genoraman keräämiin ja käsittelemiin tietoihin voivat kuulua nimesi, henkilötunnuksesi tai syntymäaikasi, kansalaisuutesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, kotiosoitteesi, pankkitilitietosi ja muut Palvelujen tarjoamisen kannalta tarpeelliset tiedot, mutta myös terveyteesi, geeneihisi ja mikrobiomiisi liittyvät tiedot (jäljempänä: tiedot). Genorama kerää ja vastaanottaa tiedot sinulta, kun teet Palvelutilauksen. Genorama on sinulta saatujen tietojen osalta tietosuojalainsäädännössä tarkoitettu rekisterinpitäjä.

Jos Palvelut tilaa hoitolaitos tai jokin jakelija, tietosi kerää ja välittää Genoramalle lääkärisi, muu terveydenhuollon asiantuntija tai tällaisen jakelijan työntekijä. Tässä tapauksessa Genorama katsotaan tietojen käsittelijäksi ja kyseinen hoitolaitos tai jakelija tietosuojalainsäädännössä tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi.

Jos kuulut Genoraman yhteistyökumppanin organisaatioon (lääketieteellinen laitos tai palveluiden jakelija jne.), Genorama haluaa käsitellä tietojasi (pääasiassa nimeäsi, sähköpostiosoitettasi ja asemaan ja organisaatioon/työnantajaan liittyviä tietoja) lähettääkseen sinulle markkinointimateriaalia ja tarjouksia sekä ilmoittaakseen sinulle palveluvalikoimamme muutoksista ja kehityksestä sekä testausalalla, joka saattaa kiinnostaa sinua.

2. Tietojen käsittelyn periaatteet

Genorama käsittelee Tietoja eurooppalaisten tietosuojaperiaatteiden – kuten laillisuuden, oikeudenmukaisuuden, läpinäkyvyyden, käyttötarkoituksen rajoittamisen ja tietojen minimoinnin periaatteiden jne. mukaisesti – ja sovellettavien lakien vaatimusten mukaisesti. Genorama pitää etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi ensisijaisina käsitellessään Tietoja.

3. Tietojen käsittelyn peruste ja laajuus

Rekisterinpitäjänä Genorama käsittelee tietojasi pääasiassa sinun kanssasi tekemäsi, palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen täyttämiseksi. Genorama käsittelee tietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tietojen käsittely voi olla tarpeen myös laista johtuvien Genoraman velvoitteiden täyttämiseksi (esim. tietojen toimittaminen Viron sähköiseen terveydenhuoltojärjestelmään, kirjanpito jne.).

Joissakin tapauksissa Genorama saattaa haluta käyttää tietojasi tutkimuksen tekemiseen tai tilastojen laatimiseen. Ensimmäisessä tapauksessa Genorama (tai lääkärisi tai jakelijan työntekijä) ilmoittaa sinulle tästä mahdollisuudesta ja pyytää suostumustasi tutkimukseen osallistumiseen, kun teet palvelutilauksen. Genorama käsittelee tietojasi tilastollisia tarkoituksia varten Genoraman oikeutetun edun perusteella, mikä tarkoittaa Genoraman etujen ja sinun oikeutesi välistä tasapainoa. Genorama ei voi tarjota sinulle parhaita Palveluita ja kehittää Palveluita ilman tilastojen tekemistä ja markkinoiden analysointia. Tällaisen tietojenkäsittelyn vaikutus oikeuksiisi on kuitenkin minimaalinen, koska käsittelyn tulokset ovat persoonattomia.

Jos kuulut Genoraman yhteistyökumppanin organisaatioon (hoitolaitos tai palveluiden jakelija), Genorama käsittelee tietojasi markkinointitietojen lähettämistä varten vain siinä tapauksessa, että olet antanut Genoramalle siihen etukäteen suostumuksen. Suostumuksen antaminen on ilmaista ja riippumatonta Genoraman sinulle tai organisaatiollesi tarjoamista palveluista. Lisäksi voit aina peruuttaa suostumuksesi lähettämällä Genoramalle asiaa koskevan ilmoituksen tai klikkaamalla sähköpostin lopussa olevaa linkkiä.

Jos Palvelut tilaa lääketieteellinen laitos tai jokin jakelija, Genorama käsittelee tietojasi tietojen käsittelijänä tällaisen lääketieteellisen laitoksen tai jakelijan (eli rekisterinpitäjän) puolesta ja sen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Tässä tapauksessa tietojen käsittelyn perusteen, laajuuden ja ehdot määrittelee asianomainen lääketieteellinen laitos tai palveluiden jakelija.

4. Tietojen välittäminen ja tietojen käsittelijät

Jos sinä tai henkilö, joka tilasi Palvelut puolestasi, sijaitsee Euroopan talousalueella, Genorama käsittelee tietojasi pääasiassa Euroopan talousalueella eikä siirrä tietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille organisaatioille. Jos Genorama tekee näin, se takaa, että tiedot siirretään vain sellaiseen kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon, joka täyttää samat tietosuojavaatimukset, jotka vastaavat olennaisilta osin Euroopan talousalueella sovellettavaa tietosuojan tasoa.

Jos sinä tai henkilö, joka on tilannut palveluita puolestasi, sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella, Genorama käsittelee ja siirtää tietojasi myös kolmansiin maihin. Tässä tapauksessa palveluntarjoajasi takaa, että tietojasi suojataan ja käsitellään sen valtion lakien mukaisesti, jossa sinä tai palveluntarjoajasi sijaitsee.

Genorama pitää tietosi luottamuksellisina eikä luovuta niitä kolmansille henkilöille, paitsi jos se on tarpeen palveluiden tarjoamiseksi, jos olet antanut Genoramalle selkeän suostumuksen siihen tai jos luovuttamiseen on jokin muu laillinen peruste (esim. lakiin perustuva peruste). Genorama käyttää nykyaikaisia turvatoimia tietojen turvalliseen ja sääntöjenmukaiseen siirtämiseen. Pyynnöstäsi ja jos se on teknisesti mahdollista (eli pääasiassa silloin, kun sinulla on Viron henkilökortti), Genorama käyttää salausta palvelujen tarjoamisen yhteydessä suoritettujen testien vastausten lähettämiseen.

Joissakin tapauksissa on tarpeen käyttää kolmansia henkilöitä tietojen käsittelyyn – näitä henkilöitä kutsutaan henkilötietojen käsittelijöiksi. Henkilötietojen käsittelijät käsittelevät tietoja Genoraman puolesta vain, jos se on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten kannalta, ja vain sillä edellytyksellä, että henkilötietojen käsittelijä tarjoaa sovellettavien lakien edellyttämän tietosuojan tason. Genorama käyttää pääasiassa seuraavia henkilötietojen käsittelijöitä ja alihankkijoita (luokkien mukaan):

– Viron sähköisen terveydenhuoltojärjestelmän kehittäjä ja rekisterinpitäjä, joka käsittelee tietojasi järjestelmän moitteettoman toimivuuden ja kehittämisen takaamiseksi;
– Muut IT-palvelujen tarjoajat, jotka auttavat Genoramaa tallentamaan, systematisoimaan ja muulla tavoin käsittelemään tietoja turvallisesti ja takaamaan Genoraman verkkosivuston ja muiden palveluiden tarjoamiseen käytettävien ohjelmistojen asianmukaisen toiminnan ja kehityksen;
– Mainos- ja markkinointikumppanit, mukaan lukien viestien tarjoajat, jotka auttavat Genoramaa toimittamaan sinulle markkinointimateriaalia ja tarjouksia;
– Web-analyysipalvelujen tarjoajat. Genorama käyttää Google Analyticsia (Google LLC) verkkosivuston liikenteen seurantaan ja analysointiin. Voit kieltää Google Analyticsin seurannan lataamalla ja asentamalla Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout- selaimeesi;
– Maksualustan tarjoajat – PayPal, Maksukeskus Oy;
– Kirjanpitopalvelujen tarjoajat;
– Laboratoriopalvelujen tarjoajat.

Jos Genorama käsittelee tietojasi tietojen käsittelijänä lääketieteellisen laitoksen tai palvelujen jakelijan puolesta (katso lauseke 1), Genorama välittää tietosi tällaiselle lääketieteelliselle laitokselle tai palvelujen jakelijalle.

5. Tietojen tallentaminen

Genorama säilyttää tietoja paperilla ja sähköisesti niin kauan kuin sopimussuhteesta voi aiheutua vaatimuksia tai sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla (esim. Genoraman on säilytettävä terveyspalvelujen tarjoamiseen liittyvien testien tulokset 30 vuotta). Tiedot, joita ei enää tarvita käyttäjän tilaamien tai hänelle tilattujen palvelujen tarjoamiseen tai lakiin perustuvan tietojen säilyttämisvelvollisuuden täyttämiseen, poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa.

Jos olet antanut Genoramalle suostumuksesi markkinointimateriaalin ja tarjousten vastaanottamiseen, Genorama säilyttää kyseiset tietosi ilman määräaikaa, kunnes peruutat suostumuksesi.

6. Sinun oikeutesi

Sinulla on milloin tahansa oikeus kääntyä Genoraman puoleen laista johtuvien oikeuksien käyttämiseksi:

– Oikeus pyytää tietoja siitä, mitä tietoja Genoramalla on sinusta;
– Oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista;
– laissa säädetyissä tapauksissa oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä;
– oikeus vaatia tietojen toimittamista;
– oikeus vaatia, että sinuun ei sovelleta päätöstä, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn.

7. Erimielisyydet ja yhteystiedot

Jos sinulla on epäilyksiä tai ehdotuksia siitä, miten Genorama käsittelee tai suojaa tietojasi, voit aina ottaa yhteyttä Genoraman tietosuojavastaavaan sähköpostitse datasupport@genorama.com tai puhelimitse +372 7307 295, ja löydämme yhdessä keinon tai ratkaisun, miten voimme suojella yksityisyyttäsi entistä paremmin. Jos olet edelleen sitä mieltä, että Genorama on rikkonut oikeuksiasi käsitellessään tietojasi, voit kääntyä Viron tietosuojavaltuutetun puoleen.
Genorama arvostaa yksityisyyttäsi ja tekee kaikkensa suojellakseen tietojasi ja noudattaakseen tietosuojalainsäädäntöä.