1. Myyntiehtojen soveltamisala ja voimassaolo

1.1. Nämä Genorama-verkkokaupan myyntiehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen, joka on tehty Genorama-verkkokaupasta testauspalvelun (jäljempänä Palvelu) ostavan henkilön tai yhteisön (jäljempänä Ostaja) ja Genorama-verkkokaupan omistajan välillä, joka sijaitsee Internet-osoitteessa: www.genorama.com, eli Genorama LLC, rekisteritunnus 11538292, osoite Vaksali 17a, Tartu 50410, puh: +3727307295, sähköpostiosoite: info@genorama.com (jäljempänä Genorama). Ostaja ja Genorama jäljempänä yhdessä jäljempänä ‘osapuolet’.

1.2. Ostaja vahvistaa lukeneensa ja sitoutuu noudattamaan Myyntiehtoja ja pitää niitä sitovina ennen Genoraman tuottaman Palvelun osto- ja myyntitapahtuman tekemistä. Ostaja, joka ei hyväksy Myyntiehtoja, ei voi tehdä Myynti- ja ostotapahtumaa Genorama-verkkokaupassa.

1.3. Genoramalla on oikeus muuttaa, täydentää tai täydentää Myyntiehtoja milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Kaikki Myyntiehtojen muutokset tai täydennykset ovat saatavilla Genoraman Verkkosivustolla, ja ne tulevat voimaan välittömästi, kun muutos tai täydennys on julkaistu Genoraman Verkkosivustolla.

1.4. Kaikkia Ostajan henkilötietoja, jotka luovutetaan Genorama-verkkokaupassa tapahtuvan osto- ja myyntitapahtuman aikana, on käsiteltävä luottamuksellisina.

1.5. Kaikki kysymykset, joita ei ole säännelty näissä myyntiehdoissa, määräytyvät Viron tasavallan lainsäädännön mukaan.

2. Palvelujen myynti

2.1. Genorama-verkkokaupassa myytävän Palvelun hintaan sovelletaan Genorama-verkkosivustolla ilmoitettua hintaa.

2.2. Palvelun hinta on ilmoitettu euroina ja se sisältää 20 % arvonlisäveron (ALV). Jos arvonlisäverokanta muuttuu, Palvelun hintaa mukautetaan arvonlisäverokannan muutoksen verran.

2.3. Palvelun hintaan sisältyy maksu näytteenottopakkauksen postitoimituksesta ostajalle ja kerätyn näytteen palauttamisesta Genoramalle (lukuun ottamatta kohdassa 2.5 mainittuja olosuhteita).

2.4. Jos Ostaja haluaa vastaanottaa näytteenottopakkauksen Itella SmartPOST -pakettipäätteen kautta (sovelletaan vain Viron tasavallan sisällä sijaitseviin toimituspaikkoihin), lähetyskulut lisätään Palvelun hintaan. Kerätyn näytteen palauttaminen Genoramalle Itella SmartPOST -pakettiterminaalin kautta on maksutonta 14 (neljäntoista) päivän kuluessa käyttäen samaa ovikoodia kuin paketin vastaanottamisessa.

2.5. Jos ostaja haluaa vastaanottaa näytteenottopakkauksen ja palauttaa kerätyn näytteen Genoramalle eri tavalla kuin Genoraman verkkosivustolla on kuvattu, ostajan on maksettava toimituksesta ja palautuksesta Genoraman kanssa etukäteen sovittu summa.

2.6. Jos näytteenottopakkauksen lähetyspaikka on muu kuin Viron tasavalta, ostajan on maksettava kerätyn näytteen palauttaminen Genoramalle.

2.7. Genoramalla on oikeus muuttaa palvelun hintaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jos tilaus on tehty ennen hinnanmuutoksen voimaantulopäivää, Palveluun sovelletaan tilauspäivänä voimassa ollutta hintaa.

2.8. Ostaja maksaa Palvelusta voimassa olevan hinnan mukaisesti. Genorama hyväksyy seuraavat maksutavat: PayPal, luottokortti (Visa, MasterCard), pankkilinkit (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop; sovelletaan vain Viron tasavallassa).
Henkilötietoja käsiteltäessä Genorama on rekisterinpitäjä. Genorama välittää maksujen käsittelyyn tarvittavat tiedot Maksekeskus Oy:lle, joka toimii tietojen käsittelijänä.

3. Tilauksen tekeminen, myynti- ja ostotapahtuman tekeminen

3.1. Ostaja voi olla yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen oikeushenkilö. Tilauksen tekemällä Ostaja vahvistaa, että hänellä on oikeustoimikelpoisuus ja/tai valtuudet suorittaa kauppa. Ostaja, jolla on rajoitettu oikeustoimikelpoisuus (eli alle 18-vuotias henkilö), vahvistaa hyväksymällä myyntiehdot, että hänen laillinen edustajansa on antanut suostumuksensa kaupan tekemiseen ja tarvittavien varojen käyttöön.

3.2. Ostoskori luodaan, kun Ostaja klikkaa Palvelun vieressä olevaa “Tilaa”-painiketta. Palvelun lisääminen ostoskoriin ei velvoita ostamaan palvelua. Ostoskorin sisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa. Ennen tilauksen lähettämistä Ostaja voi muuttaa, lisätä tai poistaa Palvelun ja peruuttaa oston.

3.3. Tehdäkseen tilauksen Genorama-verkkokaupassa Ostajan on napsautettava Ostoskori-sivulla olevaa “Lähetä tilaus” -painiketta. Tilausta tehdessään Ostajan on täytettävä virtuaalinen lomake henkilötiedoilla (etunimi, sukunimi, näytteenottopakkauksen määränpää: kaupunki, osoite, postinumero; yhteyspuhelinnumero, sähköpostiosoite; jos kyseessä on oikeushenkilö, oikeushenkilön toiminimi).

3.4. Ostaja on velvollinen lukemaan ja hyväksymään Genorama-verkkokaupan myyntiehdot, käyttöehdot ja tietosuojaselosteen ennen tilauksen vahvistamista; ja valitsemaan haluamansa maksutavan tilauksen maksamiseksi.

3.5. Tilaus katsotaan vahvistetuksi, kun Ostaja on maksanut Genorama-verkkokaupassa tehdyn tilauksen. Ostaja saa sähköpostitse tilausvahvistuksen ja maksukuitin.

3.6. Myynti- ja ostotapahtuma katsotaan tehdyksi, kun tilausvahvistus on lähetetty Ostajan sähköpostiosoitteeseen.

4. Tilauksen käsittely

4.1. Genorama toimittaa näytteenottopakkauksen Ostajalle postitse tai Itella SmartPOST -pakettiterminaalilla (paitsi jos näytteenottopakkauksen lähetyspaikka on Viron tasavallan ulkopuolella) Ostajan Genorama-verkkokaupassa tekemän valinnan mukaisesti.

4.2. Genorama järjestää näytteenottopakkauksen toimittamisen Ostajalle 3 (kolmen) arkipäivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta, ellei määräaikaa voida noudattaa Genoramasta riippumattomien ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi.

4.3. Jos näytteenottopakkauksen lähetyspaikka on Viron tasavallan ulkopuolella, näytteenottopakkauksen toimittamisen erityisehdot ja -käytännöt riippuvat kuriiripalvelun tarjoajasta, eivätkä ne ole Genoraman valvottavissa tai ennakoitavissa.

4.4. Genorama ei ole vastuussa näytteenottosarjan toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jättämisestä, joka johtuu ostajan tilausta tehdessään antamista epätarkoista tiedoista.

4.5. Genorama ilmoittaa ostajalle näytemateriaalin vastaanottamisesta lähettämällä vahvistuskirjeen ostajan sähköpostiosoitteeseen. Palvelun läpimenoaika (TAT) on kuvattu Genoraman verkkosivustolla. TAT lasketaan siitä, kun näytemateriaali on vastaanotettu Genoraman laboratoriossa.

4.6. Palvelun toimitusaika voi viivästyä Genoramasta riippumattomista tai ennalta arvaamattomista olosuhteista johtuen, mukaan lukien tekniset viat ja ylivoimainen este (ylivoimainen este, kuten kohdassa 6.2. on määritelty).

4.7. Jos palvelun sovellettava TAT ylittyy teknisten vikojen vuoksi yli 10 (kymmenen) työpäivää, Ostajalla on oikeus peruuttaa myynti- ja ostotapahtuma ja vaatia palvelusta suoritetun maksun palautusta.

4.8. Palvelu katsotaan suoritetuksi, kun tulokset on toimitettu Ostajan sähköpostiosoitteeseen.

5. Myynti- ja ostotapahtumasta peruuttaminen

5.1. Ostajalla on oikeus peruuttaa tilaus ennen kuin Genorama on vastaanottanut näytemateriaalin.

5.2. Tilauksen peruutusoikeuden käyttämiseksi Ostajan on ilmoitettava Genoramalle peruutuspäätöksestä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen info@genorama.com.

5.3. Jos Ostaja peruuttaa Tilauksen sen jälkeen, kun näytteenottopakkaus on lähetetty Ostajalle, Genorama palauttaa 75 % Palvelusta suoritetusta maksusta Ostajan pankkitilille 14 (neljäntoista) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun Genorama on vastaanottanut peruutuspyynnön.

5.4. Ostajalla on oikeus kieltäytyä saamasta tietoonsa palvelun tuloksia ilmoittamalla siitä kirjallisesti Genoramalle ennen tulosten lähettämistä ostajalle. Kieltäytyminen tulosten saamisesta ei oikeuta Ostajaa vaatimaan Palvelusta suoritetun maksun palauttamista.

6. Vastuu ja ylivoimainen este

6.1. Genorama ja Ostaja ovat vastuussa vahingoista toiselle osapuolelle näiden myyntiehtojen rikkomisesta ja siinä laajuudessa kuin Viron tasavallan lainsäädännössä säädetään.

6.2. Genorama ei ole vastuussa Ostajalle aiheutuneista vahingoista, jos palvelun toimituksen viivästyminen johtuu Genoramasta riippumattomista tai ennakoitavissa olevista olosuhteista, mukaan lukien tekniset viat ja ylivoimainen este. Ylivoimainen este tarkoittaa kaikkia väistämättömiä ja ennakoimattomia tapahtumia, jotka eivät ole Genoraman kohtuullisessa määrin hallittavissa. Tällaisia tapahtumia ovat yleiset sähkökatkokset, tulipalot, räjähdykset, luonnonkatastrofit ja muut tapahtumat, jotka hyväksytään ylivoimaiseksi esteeksi yleisessä kansainvälisessä käytännössä.

7. Riitojen ratkaiseminen

7.1. Kaikki ostajan Genoraman palvelua vastaan esittämät vaatimukset on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen info@genorama.com.

7.2. Ostaja ja Genorama pyrkivät ratkaisemaan kaikki tähän myynti- ja ostotapahtumaan liittyvät riidat neuvottelemalla. Jos osapuolet eivät onnistu ratkaisemaan tähän Myynti- ja ostotapahtumaan liittyviä riitoja neuvotteluilla, Ostajalla on oikeus ottaa yhteyttä Euroopan unionin kuluttajariitojen ratkaisufoorumiin.