1. Pardavimo sąlygų taikymo sritis ir galiojimas

1.1. Šios internetinės parduotuvės “Genorama” pardavimo sąlygos yra teisiškai įpareigojantis susitarimas, sudarytas tarp fizinio ar juridinio asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio testavimo paslaugą (toliau – Paslauga) internetinėje parduotuvėje “Genorama”, ir internetinės parduotuvės “Genorama”, esančios interneto adresu: www.genorama.com, savininko, kuris yra Genorama LLC, registro kodas 11538292, adresas Vaksali 17a, Tartu 50410, telefonas: +(toliau – “Genorama”). Pirkėjas ir “Genorama” toliau kartu vadinami Šalimis.

1.2. Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis, sutinka jų laikytis ir laiko jas privalomomis prieš sudarydamas “Genorama” teikiamos Paslaugos pirkimo-pardavimo sandorį. Pirkėjas, nesutinkantis su Pardavimo sąlygomis, negalės sudaryti Pirkimo-pardavimo sandorio internetinėje parduotuvėje “Genorama”.

1.3. Genorama turi teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties keisti, papildyti ar pataisyti Pardavimo sąlygas. Visus Pardavimo sąlygų pakeitimus ar papildymus galima rasti “Genorama” interneto svetainėje ir jie įsigalioja iš karto po tokio pakeitimo ar papildymo paskelbimo “Genorama” interneto svetainėje.

1.4. Visi Pirkėjo asmens duomenys, atskleisti Pirkimo-pardavimo sandorio metu internetinėje parduotuvėje “Genorama”, laikomi konfidencialiais.

1.5. Visus klausimus, kurių nereglamentuoja Pardavimo sąlygos, reglamentuoja Estijos Respublikos teisės aktai.

2. Paslaugų pardavimas

2.1. Internetinėje parduotuvėje “Genorama” parduodamai Paslaugai taikoma “Genorama” interneto svetainėje nurodyta kaina.

2.2. Paslaugos kaina nurodyta eurais ir apima 20 % PVM(pridėtinės vertės mokestį). Pasikeitus PVM tarifui, Paslaugos kaina koreguojama atsižvelgiant į pasikeitusį PVM tarifą.

2.3. Į Paslaugos kainą įskaičiuotas mokestis už Mėginio rinkinio pristatymą Pirkėjui paštu ir už Surinkto mėginio grąžinimą “Genorama” (išskyrus 2.5 punkte nurodytas aplinkybes).

2.4. Jei Pirkėjas pageidauja gauti Mėginio rinkinį per “Itella SmartPOST” siuntų terminalą (taikoma tik pristatymo vietoms Estijos Respublikoje), siuntimo išlaidos pridedamos prie Paslaugos kainos. Surinkto mėginio grąžinimas “Genorama” per “Itella SmartPOST” siuntų terminalą yra nemokamas per 14 (keturiolika) dienų, naudojant tą patį durų kodą, kaip ir siuntos gavimo atveju.

2.5. Jei Pirkėjas pageidauja gauti Mėginio rinkinį ir grąžinti Surinktą mėginį “Genorama” kitu būdu, nei aprašyta “Genorama” interneto svetainėje, Pirkėjas už pristatymą ir grąžinimą sumoka su “Genorama” iš anksto suderintą sumą.

2.6. Jei mėginio rinkinio siuntimo paskirties vieta yra ne Estijos Respublika, Pirkėjas sumoka už surinkto mėginio grąžinimą bendrovei “Genorama”.

2.7. Bendrovė “Genorama” turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti Paslaugos kainą. Jei užsakymas pateiktas iki kainos pakeitimo įsigaliojimo dienos, Paslaugai taikoma užsakymo dieną galiojusi kaina.

2.8. Pirkėjas už Paslaugą moka pagal galiojančią kainą. Genorama priima šias mokėjimo formas: “PayPal”, kredito kortelė (Visa, MasterCard), banko nuorodos (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop; taikoma tik Estijos Respublikoje).
Tvarkydama asmens duomenis, “Genorama” yra duomenų valdytoja. Mokėjimų apdorojimui reikalingus duomenis “Genorama” perduoda “Maksekeskus Ltd”, kuri veikia kaip duomenų tvarkytojas.

3. Užsakymo pateikimas, pardavimo ir pirkimo sandorio sudarymas

3.1. Pirkėjas gali būti fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisnumą ir veiksnumą. Pateikdamas Užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad turi teisnumą ir (arba) įgaliojimus vykdyti sandorį. Pirkėjas, kurio veiksnumas apribotas (t. y. asmuo, jaunesnis nei 18 metų), sutikdamas su Pardavimo taisyklėmis, patvirtina, kad jo teisėtas atstovas davė sutikimą sudaryti sandorį ir naudoti reikiamas lėšas.

3.2. Pirkinių krepšelis sukuriamas, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką “Užsakyti” prie Paslaugos. Paslaugos įtraukimas į pirkinių krepšelį neįpareigoja įsigyti Paslaugą. Pirkinių krepšelio turinį galima bet kada pakeisti. Prieš pateikdamas užsakymą Pirkėjas gali pakeisti, pridėti ar pašalinti Paslaugą ir atšaukti pirkimą.

3.3. Norėdamas pateikti užsakymą internetinėje parduotuvėje “Genorama”, Pirkėjas Pirkinių krepšelio puslapyje paspaudžia mygtuką “Pateikti užsakymą”. Pateikdamas Užsakymą, Pirkėjas užpildo virtualią formą, nurodydamas asmens duomenis (vardą, pavardę, Pavyzdžių rinkinio paskirties vietą: miestą, adresą, pašto kodą; kontaktinį telefono numerį, el. pašto adresą; juridinio asmens atveju – juridinio asmens pavadinimą).

3.4. Prieš patvirtindamas užsakymą Pirkėjas privalo perskaityti ir patvirtinti “Genorama” internetinės parduotuvės pardavimo sąlygas, taisykles ir sąlygas bei privatumo politiką; pasirinkti pageidaujamą mokėjimo būdą užsakymui apmokėti.

3.5. Užsakymas laikomas patvirtintu, kai Pirkėjas apmoka už internetinėje parduotuvėje “Genorama” pateiktą užsakymą. Pirkėjas el. paštu gauna užsakymo patvirtinimą ir mokėjimo kvitą.

3.6. Pirkimo-pardavimo sandoris laikomas sudarytu išsiuntus Užsakymo patvirtinimą Pirkėjo elektroninio pašto adresu.

4. Užsakymo tvarkymas

4.1. “Genorama” pristato mėginių rinkinį Pirkėjui paštu arba per “Itella SmartPOST” siuntų terminalą (išskyrus atvejus, kai mėginių rinkinio siuntimo vieta yra už Estijos Respublikos ribų) pagal Pirkėjo pasirinkimą, pateiktą “Genorama” internetinėje parduotuvėje.

4.2. 4.2.1. “Genorama” pasirūpina Mėginių rinkinio pristatymu Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo, išskyrus atvejus, kai šio termino negalima laikytis dėl nenumatytų ir nuo “Genorama” nepriklausančių aplinkybių.

4.3. Jei Mėginių rinkinio siuntimo vieta yra už Estijos Respublikos ribų, konkrečios Mėginių rinkinio pristatymo sąlygos ir praktika priklausys nuo kurjerių paslaugų teikėjo ir jų “Genorama” negalės kontroliuoti ar numatyti.

4.4. Bendrovė “Genorama” neatsako už vėlavimą pristatyti arba mėginių rinkinio nepristatymą dėl netikslios informacijos, kurią Pirkėjas pateikė pateikdamas Užsakymą.

4.5. Apie mėginių rinkinio medžiagos gavimą “Genorama” informuoja Pirkėją, išsiųsdama patvirtinimo laišką Pirkėjo elektroninio pašto adresu. Paslaugos atlikimo laikas (TAT) aprašytas “Genorama” interneto svetainėje. TAT skaičiuojamas nuo Mėginio medžiagos gavimo “Genorama” laboratorijoje momento.

4.6. Paslaugos pristatymo terminas gali būti atidėtas dėl aplinkybių, kurių “Genorama” negali kontroliuoti ar numatyti, įskaitant techninius gedimus ir nenugalimos jėgos aplinkybes (Force Majeure, kaip nurodyta 6.2 punkte).

4.7. Jei dėl techninių gedimų taikytinas Paslaugos TAT viršijamas ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sandorio ir reikalauti grąžinti už Paslaugą sumokėtą sumą.

4.8. Paslauga laikoma baigta, kai rezultatai pristatomi Pirkėjo el. pašto adresu.

5. Atsisakymas nuo Pardavimo ir pirkimo sandorio

5.1. Pirkėjas turi teisę atšaukti Užsakymą iki tol, kol “Genorama” nėra gavusi Pavyzdinės medžiagos.

5.2. Norėdamas pasinaudoti Užsakymo atšaukimo teise, Pirkėjas turi raštu pranešti “Genorama” apie sprendimą atšaukti Užsakymą elektroniniu paštu info@genorama.com.

5.3. 5.3. Jei Pirkėjas atšaukia Užsakymą po to, kai Pirkėjui buvo išsiųstas Pavyzdžių rinkinio rinkinys, “Genorama” per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo “Genorama” gauto prašymo atšaukti Užsakymą grąžina Pirkėjui 75 % už Paslaugą sumokėtos sumos į Pirkėjo banko sąskaitą.

5.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti susipažinti su Paslaugos rezultatais, apie tai raštu pranešdamas “Genorama” prieš išsiunčiant rezultatus Pirkėjui. Atsisakymas susipažinti su rezultatais nesuteikia Pirkėjui teisės reikalauti grąžinti už Paslaugą sumokėtą sumą.

6. Atsakomybė ir nenugalimos jėgos aplinkybės

6.1. “Genorama” ir Pirkėjas atsako už nuostolius, padarytus kitai Šaliai pažeidus šias Pirkimo sąlygas, Estijos Respublikos teisės aktuose nustatyta apimtimi.

6.2. 6.2. “Genorama” neatsako už Pirkėjui padarytą žalą, jei Paslauga vėluoja suteikti dėl aplinkybių, kurių “Genorama” negali kontroliuoti ar numatyti, įskaitant techninius gedimus ir nenugalimos jėgos aplinkybes. Force Majeure reiškia visus neišvengiamus ir nenumatytus įvykius, kurių “Genorama” negali kontroliuoti. Tokiems įvykiams priskiriami visuotiniai elektros energijos tiekimo nutraukimai, gaisrai, sprogimai, stichinės nelaimės ir kiti įvykiai, kurie bendroje tarptautinėje praktikoje pripažįstami force majeure aplinkybėmis.

7. Ginčų sprendimas

7.1. Visos Pirkėjo pretenzijos dėl “Genorama” paslaugos turi būti siunčiamos raštu adresu info@genorama.com.

7.2. Pirkėjas ir “Genorama” visus ginčus, susijusius su šiuo Pirkimo-pardavimo sandoriu, stengiasi išspręsti derybomis. Jei Šalims nepavyksta išspręsti su šiuo Pardavimo ir pirkimo sandoriu susijusių ginčų derybomis, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Europos Sąjungos vartotojų ginčų sprendimo platformą.