Genorama är inriktat på DNA-tester relaterade till hälsa, kost och fitness. Testerna är utformade för att fastställa risken för att utveckla olika sjukdomar, fetma och matintolerans. Testresultaten kan ge värdefulla insikter för närings- och livsstilsrekommendationer eller träningstips baserade på den personliga genetiska profilen.

Företaget startade 2008. Våra experter med stark vetenskaplig kompetens översätter genetisk information till tydliga svar och hjälper därmed människor att ta en mer aktiv roll i sina hälsobeslut beroende på deras genetiska anlag och risker.

Genoramas laboratorium är ett auktoriserat medicinskt laboratorium (Health Board licens #L04150). Våra tjänster uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna och är certifierade enligt ISO 9001:2015. Vi deltar regelbundet i externa kvalitetssäkringsprogram för att upprätthålla den högsta nivån av testtjänster.

Genoramas testportfölj omfattar även tester för att bevisa biologiska relationer som faderskap, moderskap, far- och morföräldraskap och syskonskap. Fastställande av biologiskt släktskap mellan andra individer är tillgängligt på begäran.

Att fastställa ett biologiskt släktskap kan vara viktigt av många skäl, t.ex. för att tillhandahålla medicinsk familjehistoria för barnet, bekräfta släktskap bland adopterade och hjälpa människor att fatta välgrundade personliga beslut.