Genorama OÜ tegeleb geneetilise testimisega, fookuses on isaduse tuvastamise, tervise, toitumise ja sportlike võimetega seotud geenitestid. Testidega on võimalik kindlaks teha erinevate haiguste ja ülekaalu tekkeriske ning toidutalumatuse riske. Samuti võib geenitesti tulemuste põhjal anda soovitusi toitumis- ja liikumisharjumuste muutmiseks või soovitusi spordialade valikul vastavalt oma personaalsele geneetilisele profiilile.

Genorama on geeniteste teinud alates 2008. aastast. Meie kompetentsed ja laialdaste kogemustega spetsialistid tõlgendavad geneetilise informatsiooni lihtsaks ja selgeks vastuseks ning aitavad seeläbi inimestel teha teadlikke otsuseid oma tervisekäitumise kohta.

Genorama labor on meditsiiniteenuseid osutav labor (Terviseameti tegevusluba nr L04150). Geneetilise testimise teostamisel järgitakse tunnustatud kvaliteedistandardeid, mida tõendab ettevõttele väljastatud ISO 9001:2015 sertifikaat. Kõrgetasemelise testimise tagamiseks osaletakse regulaarselt rahvusvahelistes kvaliteedi kontrolli võrdluskatsetes. 

Genorama pakutavate testide hulgas on ka testid bioloogiliste sugulussidemete määramiseks, ehk siis isaduse, emaduse, vanavanemate ja õdede-vendade tuvastamiseks. Muude sugulussidemete kindlakstegemiseks on vajalik eelnev kokkulepe.

Bioloogiliste sugulussidemete kinnitamine või välistamine on oluline mitmetel põhjustel, näiteks meditsiinilise perekonna anamneesi selgitamisel, adopteeritud isikute suguluse määramisel ja sugulust puudutavate isiklike otsuste tegemisel.