Faderskapstest

 170.00

Standardtestet omfattar testning av en påstådd far och ett barn.

Det är möjligt att lägga till fler personer i testningen. Gör ditt val nedan. Ytterligare personer kostar 56 EUR per person.

När det är möjligt rekommenderar vi också att ett prov från modern tas med i testet för att säkerställa ett korrekt resultat i undantagsfall.

Totalt € 170Beskrivning

Genetisk analys av 18-markörer med Promega PowerPlex® 18D System kit används för faderskapstestning.

Leveranstid: 5-10 arbetsdagar

Krav på prov: Prov från buccalcell
Provtagningskitet skickas per post till den adress som anges i beställningen.

Pris:
Barn + påstådd far
170 EUR
Ytterligare testade individer
56 EUR per person

Viktig anmärkning:

Noggrannheten i faderskapstestet och andra biologiska släktskapstester är 99,99%. Även om ett korrekt resultat garanteras genom att jämföra faderns DNA med barnets DNA, rekommenderar vi att du inkluderar ett prov från modern när det är möjligt.
Genom att inkludera moderns DNA kan vi mer exakt avgöra vilken del av barnets DNA som kommer från modern och vilken återstående del av barnets DNA som behöver jämföras med den förmodade fadern. Testning av modern hjälper också till att exakt fastställa sannolikheten för faderskap i undantagsfall där samma allel ärvs från båda föräldrarna.

Om du vill inkludera moderns prov väljer du ytterligare en person när du beställer testet.
Du kan läsa mer om genetisk testning på sidan FAQ.