Genetiskt test av sömn

 58.00

Det genetiska sömntestet, som utvecklats av Sports Gene LLC, gör det möjligt att jämföra den etablerade dagliga rytmen med den inre rytm som beror på genetiska anlag (dvs. om en person mer sannolikt är en kvällstyp eller en morgontyp) och dess inverkan på kognitiv och atletisk prestation, ätbeteende och ämnesomsättning.

Kategori:

Beskrivning

Uppmärksamhet och prestationsförmåga vid olika tidpunkter på dygnet bestäms av kronotypen, som har visat sig ha en betydande genetisk komponent.

För att en kropp ska fungera optimalt måste signalerna från den yttre miljön och kroppens inre signaler vara synkroniserade. Detta kräver kontinuerlig anpassning, vilket kräver extra ansträngning och energi från kroppen. I extrema fall kan en konflikt mellan den biologiska och sociala klockan påverka livskvaliteten på grund av låg prestationsförmåga under normal arbetstid och leda till sömnbrist. Detta kan i sin tur leda till överkonsumtion av mat och alkohol, samt psykologiska problem och viktproblem.

Resultaten av det genetiska sömntestet indikerar:

Om du snarare är en morgontyp eller en kvällstyp (eller en mellantyp);
Hur långvarig vakenhet påverkar din muskelaktivitet och medvetenhet om den yttre miljön;
Hur väl din kropp återhämtar sig i djupsömn;
Har du en risk att utveckla DSPS*;
Hur påverkar din kronotyp ditt ätbeteende;
Vad är din maximala tid för atletisk prestation;
Hur reagerar din kropp på externa faktorer som påverkar den mentala kapaciteten.
*Fördröjd sömnfas-syndrom

Leveranstid: 30 arbetsdagar

Krav på prover: Prov från buccalcell
Provtagningskitet skickas per post till den adress som anges i beställningen.

Pris: 58 EUR